קרוסלת-חיות

קרוסלת חיות


הילדים יכולים ליהנות מישיבה על חיות מסתובבות 
וללמוד לחלוק עם ילדים נוספים.