טל: 050-7241444  |   03-5176055
טל: 050-7241444 
03-5176055
עמוד-מסתובב

עמוד מסתובב


הילדים יכול לעמוד על המתקן לבחון את כח הידיים ואת אומץ ליבם