עמוד-מסתובב

עמוד מסתובב


הילדים יכול לעמוד על המתקן לבחון את כח הידיים ואת אומץ ליבם