טל: 050-7241444  |   03-5176055
טל: 050-7241444 
03-5176055
עמדת-טיפוס

עמדת טיפוס


לילד יש אפשרות לטפס על המסגרת,
פעילות גופנית המעניקה לילד תחושה של איזון וכוח אחיזה