עמדת-טיפוס

עמדת טיפוס


לילד יש אפשרות לטפס על המסגרת,
פעילות גופנית המעניקה לילד תחושה של איזון וכוח אחיזה