נדנדות-שני-צדדים

נדנדות שני צדדים


הילדים יכולים לשבת או לעמוד על המתקן.
המנוע מניע את הנדנדות ומאפשר לשפר את שליטת הילדים באיזון הגוף ואחיזת כח