בית-הבלונים-כפול

בית הבלונים - כפול

מתחם עם בלונים בפנים שמתעופפים והילדים רצים אחרי הבלונים
במטרה לתפוס אותם יעיל במישוש ויזואלי של גודל צבע ומשקל