בטיחות-ותקנים
בטיחות ותקנים
 • מהו תו תקן?

  תו המציין כי המוצרים הנושאים אותו,מתאימים לדרישות התקנים החלים על המוצר.
  במוצר הנושא את תו התקן מובטחים האיכות והבטיחות כמוגדר בתקנים הישימים.
  מערכת תו תקן נותנת לייבואנים היתר לסמן את המוצר בסימן תו תקן.

  תו תקן חובה

  תו תקן הוא חובה לגבי מוצרים שהממונה על התקינה במשרד הכלכלה החליט כי נדרשת בקרה של מכון התקנים
  על המוצר ותהליכי הייצור,כדי להבטיח את התאמתו לדרישות התקנים. החלטת הממונה נעשית בהתאם לחוק
  התקנים תשי"ג 1953 ,לצווים ולתקנות הנלווים במקרה של תו תקן חובה.
  מתקנים למשחקיות למיניהם כולל קרוסלות לילדים חייבים בתעודת בדיקה ואסור לייצר בישראל או לייבא לישראל את
  המוצרים ללא בדיקה קפדנית וקבלת היתר ממכון התקנים.


  יתרונות תו התקן ליצרן\ייבואן
  • קבלת היתר לסימון מוצר בתו תקן מבטיח ליצרן\ייבואן כי הוא עומד בדרישות המוגדרות בתקן,בין אם הוא תקן חובה,תקן רשמי או תקן וולונטרי.
  • ההיתר נותן ליצרן\ייבואן גם יתרון שיווקי מבחינתו של הצרכן.

  צרכן יקר :חפש על המתקנים את הסימון תו התקן של מכון התקנים הישראלי להבטחת ביטחונם של ילדיך!


  החברה מציבה את בטחון ומיגון הילדים בראש סדר עדיפויות שלה ולכן המתקני הפי לי הינם מוצרים בסטנדטים ובאיכות הגבוה ביותר שקיים היום בעולם.
  המתקנים עומדים בסטנדרטים הגבוהים והמחמירים ביותר של מכון התקנים הישראלי והאירופי!

  י.
 
הזמנות אונליין
+